Προστασία προσωπικών δεδομένων

I. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (DSGVO) και άλλοι εθνικοί νόμοι για την προστασία των δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλοι

Ο Δρ Πέτρος Παπαδόπουλος
Europaplatz 11
44269 Dortmund
Γερμανία
Τηλ .: +49 231 58693641
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@athlete360.de
Ιστοσελίδα: www.athlete360.de

ΙΙ. Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Ο Δρ Πέτρος Παπαδόπουλος
Europaplatz 11
44269 Dortmund
Γερμανία
Τηλ .: +49 231 58693641
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@athlete360.de
Ιστοσελίδα: www.athlete360.de

ΙΙΙ. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατ ‘αρχήν, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή ενός λειτουργικού ιστότοπου και του περιεχομένου και των υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται τακτικά μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη. Εξαίρεση ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συναίνεση για λόγους πραγματικότητας και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από το νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εφόσον αποκτάται η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο έναν γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ως νομική βάση.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης, το συμβαλλόμενο μέρος είναι ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, Αρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο b DSGVO ως νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για τις εργασίες επεξεργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση των προ-συμβατικών ενεργειών.

Σε ό, τι απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να εκπληρώσει μια νομική υποχρέωση, σύμφωνα με την εταιρεία μας, του είδους πράξεις. 6 παρ. 1 στοιχείο c DSGVO ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου μπορεί να απαιτήσει την επεξεργασία του τύπου προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιείται. 6 παρ. 1 στοιχείο d DSGVO ως νομική βάση.

6, σημείο 1, της επεξεργασίας προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό συμφέρον της εταιρείας μας ή του άλλου και δεν αντισταθμίζουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ο πρώην ενδιαφέρον, είναι το είδος .. Λιτ f DSGVO ως νομική βάση για τη μεταποίηση.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις διαγραφεί ο σκοπός της αποθήκευσης. Επιπλέον, η αποθήκευση αυτή μπορεί να προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό ή εθνικό νομοθέτη στους κανονισμούς της ΕΕ, τους νόμους ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Η δέσμευση ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω αποθήκευσης των δεδομένων για τη σύναψη της σύμβασης ή την εκπλήρωση της σύμβασης.

IV. Παροχή του δικτυακού τόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής (αρχεία καταγραφής)

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπός μας, το σύστημά μας συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του καλούντος υπολογιστή. Τα παρακάτω δεδομένα συλλέγονται εδώ:

Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση που χρησιμοποιήθηκε
το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη
τη διεύθυνση IP του χρήστη
Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη φτάνει στον ιστότοπό μας
Ιστοσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματος μας. Δεν γίνεται αποθήκευση αυτών των δεδομένων μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για να γίνει αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να διατηρείται για όλη τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης.

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής γίνεται για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπλέον, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό, δεν γίνεται αξιολόγηση των δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. f DSGVO.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Σε περίπτωση συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει όταν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη περίοδος σύνδεσης.

Σε περίπτωση αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από όχι περισσότερο από επτά ημέρες. Μια πρόσθετη αποθήκευση είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αποξενώνονται, έτσι ώστε η ανάθεση του καλούντος πελάτη να μην είναι πλέον δυνατή.

5. Αντιρρήσεις και δυνατότητες απομάκρυνσης

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία αντίφαση εκ μέρους του χρήστη.

V. Χρήση cookies

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία u.a. του καλαθιού αγορών για τεχνικούς λόγους. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο, ένα μπισκότο μπορεί να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει στο μοναδικό αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησης όταν ανοίγει ξανά ο ιστότοπος.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται τα cookies.

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδίδονται στα cookies:

(1) ρυθμίσεις γλώσσας
(2) Στοιχεία σε καλάθι αγορών
(3) πληροφορίες σύνδεσης

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας που επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης των χρηστών.

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να μεταδοθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

(1) Εισήχθησαν όροι αναζήτησης
(2) συχνότητα προβολών σελίδας
(3) Χρήση των χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας

Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό υποβάλλονται σε ψευδώνυμο με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως, η ανάθεση των δεδομένων στον καλούντα χρήστη δεν είναι πλέον δυνατή. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, οι χρήστες ενημερώνονται από ένα banner πληροφοριών σχετικά με τη χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης και αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Επιπλέον, ο χρήστης λαμβάνει τη συγκατάθεσή του (κουμπί OK) για να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφορά σε αυτήν την πολιτική απορρήτου (κουμπί ιδιωτικού απορρήτου).

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν τα cookies για σκοπούς ανάλυσης είναι η συγκατάθεση του χρήστη Το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο ένα DSGVO i.v.M. §3 BDSG-νέο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Ο σκοπός της χρήσης των απαραίτητων από τεχνική άποψη cookies είναι να διευκολυνθεί η χρήση των ιστοτόπων για τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτά, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα περιήγησης ακόμα και μετά από σπάσιμο σελίδας.

Απαιτούμε cookies για τις ακόλουθες εφαρμογές:

ψώνια
Μεταφορά ρυθμίσεων γλώσσας
Να θυμάστε λέξεις-κλειδιά

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω τεχνικά απαραίτητων cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

4. Διάρκεια αποθήκευσης, αντιρρήσεις και επιλογές απόρριψης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτό στο πλευρό μας. Επομένως, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

VI. Φόρμα επικοινωνίας και επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Εάν ο χρήστης συνειδητοποιήσει αυτήν την επιλογή, τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισόδου θα μας μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν. Αυτά τα δεδομένα είναι:

Όνομα εταιρείας
επαφή
E-mail
αριθμός τηλεφώνου
σχέση
μήνυμα

Τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος αποθηκεύονται επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

Η διεύθυνση IP του χρήστη
Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Για την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας αποστολής, λαμβάνετε τη συγκατάθεσή σας και παραπέμπετε σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω της παρεχόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που μεταδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συνομιλίας.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η παρουσία της συγκατάθεσης του χρήστη Το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο ένα DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων κατά τη διάρκεια της αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο. Εάν η επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοχεύει στη σύναψη σύμβασης, τότε η συμπληρωματική νομική βάση για τη μεταποίηση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). b DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη μάσκα εισόδου μας χρησιμεύει μόνο για την επεξεργασία της επαφής. Σε περίπτωση επαφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό περιλαμβάνει επίσης το απαιτούμενο νόμιμο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής χρησιμεύουν για την αποτροπή της κατάχρησης της φόρμας επικοινωνίας και για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της συλλογής τους. Για τα προσωπικά δεδομένα της οθόνης εισόδου της φόρμας επικοινωνίας και εκείνοι που είχαν σταλεί μέσω e-mail, αυτό συμβαίνει όταν κάθε συνομιλία τελείωσε με το χρήστη. Η συζήτηση τελειώνει όταν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι τα σχετικά γεγονότα έχουν διευκρινιστεί τελικά.

Τα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποστολής θα διαγραφούν το αργότερο μετά από περίοδο επτά ημερών.

5. Αντιρρήσεις και δυνατότητες απομάκρυνσης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να αντιταχθεί στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της επαφής θα διαγραφούν στην περίπτωση αυτή.

VII Ανάλυση ιστού από τον Matomo (πρώην PIWIK)

1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο λογισμικού ανοικτού κώδικα Matomo (πρώην PIWIK) για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά surfing των χρηστών μας. Το λογισμικό ορίζει ένα cookie στον υπολογιστή των χρηστών (για cookies δείτε παραπάνω). Εάν καλούνται μεμονωμένες σελίδες του ιστότοπού μας, αποθηκεύονται τα ακόλουθα δεδομένα:

Δύο bytes της διεύθυνσης IP του συστήματος κλήσης του χρήστη
Η ιστοσελίδα κάλεσε
Ο ιστότοπος από τον οποίο ήρθε ο χρήστης στον καλούμενο ιστότοπο (παραπομπή)
Οι υποσελίδες που καλούνται από την καλούμενη ιστοσελίδα
Η διάρκεια διαμονής στον ιστότοπο
Η συχνότητα κλήσης της ιστοσελίδας

Το λογισμικό λειτουργεί αποκλειστικά στους διακομιστές της ιστοσελίδας μας. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται μόνο εκεί. Η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται.

Το λογισμικό έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε οι διευθύνσεις IP να μην είναι πλήρως αποθηκευμένες, αλλά να καλύπτονται 2 bytes της διεύθυνσης IP (π.χ. 192.168.xxx.xxx). Με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι πλέον δυνατή η ανάθεση της συντομευμένης διεύθυνσης IP στον καλούντα υπολογιστή.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των χρηστών μας σερφ. Με την ανάλυση των ληφθέντων δεδομένων, είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των επιμέρους στοιχείων της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. Για τους σκοπούς αυτούς, το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο. f DSGVO i.V.m. §3 BDSG-νέο. Η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP λαμβάνει επαρκώς υπόψη το ενδιαφέρον των χρηστών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς εγγραφής μας. Τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία και τα υποκείμενα δεδομένα δεν διαγράφονται.

5. Αντιρρήσεις και δυνατότητες απομάκρυνσης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταδίδονται από αυτό στο πλευρό μας. Επομένως, ως χρήστης, έχετε πλήρη έλεγχο στη χρήση των cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη μετάδοση των cookies. Τα ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογισμικού Matomo, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Οδηγίες για τα δικαιώματά σας

Εάν επεξεργαστείτε προσωπικά σας δεδομένα, είστε θύμα κατά την έννοια του GDPR και επομένως δικαιούστε τα ακόλουθα δικαιώματα στον υπεύθυνο.

1. Δικαίωμα ενημέρωσης – Άρθρο 15 GDPR

Μπορείτε να μας ζητήσετε ως υπεύθυνο για την επιβεβαίωση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς. Εάν αυτή η επεξεργασία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από τον υπεύθυνο για τις ακόλουθες πληροφορίες:

(1) τους σκοπούς για τους οποίους διεκπεραιώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ·

(2) τις κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·

(3) οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς αποκαλύφθηκαν ή εξακολουθούν να γνωστοποιούνται ·

(4) την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων ή, εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας της αποθήκευσης ·

(5) την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία αυτή.

(6) την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή·

(7) κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων?

(8) η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο 22, σημείο 1, και 4 DSGVO και – .. Τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις – σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εμπλέκονται λογική και το πεδίο εφαρμογής και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για τον ενδιαφερόμενο.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το. Άρθρο 46 GDPR σε σχέση με τη μεταφορά. Το δικαίωμα στη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, άρθρο 20 GDPR, επισημαίνεται επίσης.

2. Δικαίωμα διόρθωσης – Άρθρο 16 GDPR

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσει ή / και να ολοκληρωθεί προς το μέρος μας ως υπεύθυνο, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι λανθασμένες ή ελλιπείς. Ο υπεύθυνος πρέπει να προβεί στη διόρθωση χωρίς καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Άρθρο 18 GDPR

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων για μια χρονική περίοδο που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων.

(2) η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητήστε αντίθετα να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

(3) ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά πρέπει να διεκδικεί, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικούς ισχυρισμούς · ή

(4) εάν έχετε αντιταχθεί στη μεταποίηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν είναι ακόμα βέβαιο εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου υπερισχύουν των λόγων σας.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά περιορισμένη, τα στοιχεία αυτά μπορούν – εκτός από την αποθήκευση τους – μόνο με τη συγκατάθεσή σας, ή για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή για την προστασία άλλα δικαιώματα προσώπου ή οντότητας ή όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Εάν ο περιορισμός της επεξεργασίας μετά την ο. Οι όροι είναι περιορισμένοι, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο πριν την άρση του περιορισμού.

4. Δικαίωμα ακύρωσης – Άρθρο 17 GDPR

α) Υποχρέωση διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διαγράψει αμέσως αυτές τις πληροφορίες εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

(1) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

(2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία η επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο α ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α). DSGVO και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη μεταποίηση.

(3) Σύμφωνα με την. Το άρθρο 21 παρ. 1 DSGVO αντίρρηση σχετικά με τη μεταποίηση και δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για τη μεταποίηση, ή να θέσει στολίδι. Άρθρο 21 παρ. 2 DSGVO Αντιπολίτευση στην επεξεργασία.

(4) Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.

(5) Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς θα πρέπει να εκπληρώνει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή τη νομοθεσία των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

(6) Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς συγκεντρώθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 (1) του GDPR.

β) πληροφορίες προς τρίτους

Εάν ο υπεύθυνος έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα και είναι σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του GDPR, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων, για να ενημερώσει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίστηκαν ως επηρεαζόμενα, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής Άτομα που ζητούν τη διαγραφή όλων των συνδέσμων σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή των αντιγράφων ή αναπαραγωγών τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

γ) Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη

(1) να ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ·

(2) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που απαιτεί επεξεργασία από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, το θέμα του τέλους, ή την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι δημοσίου συμφέροντος και πραγματοποιείται κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας, η οποία μεταφέρει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο ήταν?

(3) από το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο. 9 παρ. 2 στοιχείο h και i και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του GDPR ·

(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης δημόσιου ενδιαφέροντος, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, Αρθ. 89 παρ. 1 DSGVO, όσον αφορά το δικαίωμα που αναφέρεται στο σημείο α) καθιστά αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας επεξεργασία αδύνατη ή απειλείται σοβαρά, ή

(5) να διεκδικήσει, να ασκήσει ή να υπερασπίσει νομικές αξιώσεις.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης – Άρθρο 19 GDPR

Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας στον υπεύθυνο επεξεργασίας, υποχρεούται να ειδοποιήσει όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν: αυτό αποδεικνύεται αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Έχετε το δικαίωμα στον υπεύθυνο να είναι ενημερωμένος σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

6. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων – Άρθρο 20 GDPR

Έχετε το δικαίωμα να παραλάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ένα τυποποιημένο, μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο από τον υπεύθυνο, για να το διαβιβάσετε σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, εάν υπάρχει

η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και
η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχετε το
Δικαίωμα να αποκτήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες απευθείας από εμάς σε άλλο
Να διαβιβαστούν στα υπεύθυνα μέρη, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

7. Δικαίωμα αντίρρησης – άρθρο 21 GDPR

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 παρ. Το DSGVO διατυπώνει αντίρρηση.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία είναι για σκοπούς επιβολής, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης για την προστασία δεδομένων – Άρθρο 7 (3) GDPR

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

9. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή – Άρθρο 77 GDPR

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού μέσου, δικαιούστε να υποβάλλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σας είναι αντίθετη με το GDPR.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για το καθεστώς και τα αποτελέσματα της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης ένδικης προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του GDPR.